Đối tác của chúng tôi

Bảng giá nước sinh hoạt tại Hà Nội hiện nay là bao nhiêu?

Giá nước sinh hoạt tại Hà Nội đã được điều chỉnh tăng giá lần thứ 3 theo lộ trình điều chỉnh giá nước sạch được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt.  

Xem tiếp >>.

Hotline: 0946.432.389

Chi nhánh 1: 02466871916

Hotline: 0946.432.389

Chi nhánh 2: 02466871916

Hotline: 0946.432.389

Chi nhánh 3: 02466871916