Công ty Thau Rửa Bể Nước chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây thông qua trang web của chúng tôi:

1. Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ

Chúng tôi chấp nhận Visa, MasterCard. Khi bạn cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình, hệ thống của chúng tôi sẽ kiểm tra và chấp nhận thanh toán tức thì.

2. Chuyển khoản ngân hàng

Bạn cũng có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng ghi chú số đơn hàng của bạn trong phần “nội dung chuyển khoản”.

3. Thanh toán bằng cổng thanh toán trực tuyến

Chúng tôi chấp nhận thanh toán thông qua cổng thanh toán trực tuyến như PayPal.

Lưu ý: Bất kỳ thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng nào bạn cung cấp sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của bạn sau khi giao dịch hoàn tất.

4. Cập nhật Chính sách Thanh toán

Công ty Thau Rửa Bể Nước có thể cập nhật Chính sách Thanh toán này từ thời gian này sang thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web này.

5. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Thanh toán này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: admin@thauruabenuochanoi.net